NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Ăn Chay Khoa Học Và Dinh Dưỡng


Nhiều người cho rằng ăn chay sẽ không có đủ chất bổ để phát triển thể chất và tinh thần. Quyển sách này đã phân tích một cách khoa học và chỉ rõ ăn chay không những đầy đủ chất bổ dưỡng, mà còn hợp với thiên nhiên và cấu trúc cơ thể của con người.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét