NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Đạo Chánh - Lý Chánh - Thiên Mệnh Chánh


Lão Mẫu mỗi ngày đều lau đi những giọt lệ rơi, mong đợi vô số hài nhi đã lên pháp thuyền lại tự xem nhẹ mình, lòng tin không kiên đã nhảy xuống thuyền đi không trở lại… Lão Mẫu ở Lý Thiên suy tư đợi chờ, ngày ngày trông ngóng các nguyên linh chúng ta nhanh chóng đắc được...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét