NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Tiên Phật Từ Huấn

    
- Nguyệt Tuệ Bồ Tát - - Tế Công Hoạt Phật - - Bạch Thủy Lão Nhân - từ huấn

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét