NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Bách Hiếu Kinh Thánh Huấn Tập yếu“Bách Hiếu Thiên” vốn là di huấn của bậc Tiền hiền, toàn thiên gồm 84 câu, toàn bài có 100 chữ “Hiếu”. Sau khi được Bạch Thủy Lão Nhân, Hàn Công Vũ Lâm biên soạn, bắt đầu những năm của thập niên 90, từ lớp đọc kinh của nhi đồng làm nền tảng, sách được lưu truyền rộng ra và phổ biến khắp mọi nơi. Sau khi Bạch Thủy Lão Nhân thành đạo, các bậc hiền sĩ trong xã hội tôn xưng “Bách Hiếu Thiên" thành “Bách Hiếu Kinh”. 

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét